Välj en sida

HANDTORKEN SOM
SAMTIDIGT RENAR
LUFTEN OCH TAR
BORT LUKTEN

DÖDAR 99,96% AV
LUFTBURNA BAKTERIER
PÅ MINDRE ÄN 2 TIMMAR
MED OFARLIG UV-TEKNIK

LUFTRENAREN SOM
DÖDAR BAKTERIERNA
OCH TAR BORT LUKTEN

Sterillo och Sterillo Uno använder modern UV- och aktivt syreteknik för att eliminera dålig lukt och spridning av bakterier och partiklar i toaletter, omklädningsrum, hotellrum, offentliga miljöer eller överallt där du vill skapa en luktfri och hygienisk inomhusmiljö.

”Den mest hygieniska handtorken på marknaden i dag”

Raymond Martin, MD British Toilet Assoc.

Sterillo Luftrenare + Handtork

Sterillo Uno Luftrenare

KONTAKTA OSS PÅ 020-744 777
ELLER PÅ INFO@STERILLO.SE